Тест на знання Конституції України

Питання з тесту на знання Конституції України входять до загального переліку питань тестування на державну службу
23

І. Конституція України

1 / 40

Категорія: Конституція України

1. Які законопроекти розглядаються Верховною Радою України позачергово?

2 / 40

Категорія: Конституція України

2. До чиєї компетенції відноситься здійснення помилування?

3 / 40

Категорія: Конституція України

3. На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні?

4 / 40

Категорія: Конституція України

4. Які акти видає Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України?

5 / 40

Категорія: Конституція України

5. На підставі чого може бути заборона страйку?

6 / 40

Категорія: Конституція України

6. Який державний орган здійснює контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням?

7 / 40

Категорія: Конституція України

7. Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?

8 / 40

Категорія: Конституція України

8. До чиїх повноважень належить скасування рішень голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України?

9 / 40

Категорія: Конституція України

9. Яку функцію здійснює прокуратура України?

10 / 40

Категорія: Конституція України

10. Кому гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади?

11 / 40

Категорія: Конституція України

11. Хто є гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина?

12 / 40

Категорія: Конституція України

12. Кому відповідно до Конституції України належить право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації?

13 / 40

Категорія: Конституція України

13. Які основні засади судочинства?

14 / 40

Категорія: Конституція України

14. Який державний орган може встановити обмеження щодо реалізації громадянами права проводити збори, мітинги, походи і демонстрації?

15 / 40

Категорія: Конституція України

15. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності?

16 / 40

Категорія: Конституція України

16. Які особи відповідно до Конституції України не мають права голосу на виборах та референдумах?

17 / 40

Категорія: Конституція України

17. Який строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових виборах?

18 / 40

Категорія: Конституція України

18. Яким актом встановлюється порядок роботи Верховної Ради України?

19 / 40

Категорія: Конституція України

19. Які акти мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом?

20 / 40

Категорія: Конституція України

20. Яким чином Український народ здійснює владу?

21 / 40

Категорія: Конституція України

21. Якими актами визначаються повноваження народних депутатів України?

22 / 40

Категорія: Конституція України

22. Хто має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини?

23 / 40

Категорія: Конституція України

23. Хто є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України?

24 / 40

Категорія: Конституція України

24. З якого дня набула чинності Конституція України?

25 / 40

Категорія: Конституція України

25. Які питання визначаються/встановлюються виключно законами України?

26 / 40

Категорія: Конституція України

26. Якій посадовій особі Президент України може передати свої повноваження?

27 / 40

Категорія: Конституція України

27. Який характер має юридична відповідальність особи відповідно до Конституції України?

28 / 40

Категорія: Конституція України

28. Хто має право обирати і відкликати з посад Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України?

29 / 40

Категорія: Конституція України

29. Хто формує склад місцевої державної адміністрації?

30 / 40

Категорія: Конституція України

30. Якими нормативно-правовими актами в Україні визначається правовий режим власності?

31 / 40

Категорія: Конституція України

31. Чи можуть бути оскаржені рішення та висновки Конституційного Суду України?

32 / 40

Категорія: Конституція України

32. Ким призначається всеукраїнський референдум?

33 / 40

Категорія: Конституція України

33. Який строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах?

34 / 40

Категорія: Конституція України

34. Хто від імені Українського народу здійснює права власника на землю, її надра?

35 / 40

Категорія: Конституція України

35. Який порядок внесення змін до Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану?

36 / 40

Категорія: Конституція України

36. Хто відповідно до Основного Закону України зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України?

37 / 40

Категорія: Конституція України

37. Хто має право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів?

38 / 40

Категорія: Конституція України

38. На яких засадах в Україні здійснюється державна влада?

39 / 40

Категорія: Конституція України

39. На якій території рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим є обов'язковими до виконання?

40 / 40

Категорія: Конституція України

40. Хто має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України?

Ваш результат

Середній бал 55%

0%

Інструкція до тесту:

  • В тесті Вам потрібно дати відповідь на 40 питань;
  • Загальна кількість питань – 178;
  • Питання до тесту щоразу показуються у випадковому порядку;
  • Варіанти відповідей кожного разу перемішуються;
  • Час проходження тестування – не обмежено.

Чим більше разів Ви проходите тест, тим більше питань Ви охопите. Успіхів.

Ваша оцінка: 1 Таке собі2 Можна й краще3 Середнячок4 Добре5 Чудово (1 голосів)
Loading...