Тест на знання Закону України «Про запобігання корупції»

Питання з тесту на знання Закону України «Про запобігання корупції» входять до загального переліку питань тестування на державну службу
47

ІІІ. Закон України «Про запобігання корупції»

1 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Для якої з перелічених груп державних органів законом не передбачено обов’язкової наявності антикорупційних програм?

2 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Якої вартості цінне рухоме майно підлягає відображенню в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

3 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Що таке правопорушення, пов’язане з корупцією відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

4 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Який орган розробляє державну програму з виконання Антикорупційної стратегії?

5 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

3 якою метою розміщуються на офіційних веб-сайтах законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування?

6 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Який статус Національного агентства з питань запобігання корупції?

7 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Що таке антикорупційна експертиза відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

8 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Хто може припинити повноваження Голови Національного агентства з питань запобігання корупції достроково?

9 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Що визначає Закон України «Про запобігання корупції»?

10 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

В якому разі у декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначаються відомості щодо подарунка?

11 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

У якому випадку особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, незважаючи на приватні інтереси, мають утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва?

12 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Чого зобов’язані дотримуватись особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання своїх службових повноважень?

13 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Хто є суб’єктом прийняття рішення про усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів?

14 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

В якому випадку у декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування зазначаються відомості щодо подарунка у вигляді грошових коштів?

15 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

За яких умов дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї зазначаються в декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

16 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Під чиїм захистом перебуває викривач?

17 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Який із заходів відноситься до зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів згідно Закону України «Про запобігання корупції»?

18 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Як повинні діяти особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для забезпечення принципу неупередженості?

19 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Яке з перелічених обмежень не поширюється на осіб після припинення ними діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?

20 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Чи підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах?

21 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Яким державним органом проводиться спеціальна перевірка щодо наявності в особи корпоративних прав?

22 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Яких заходів повинен вжити керівник відповідного органу у разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»?

23 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Які подарунки можуть приймати суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?

24 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, передбачає Закон України «Про запобігання корупції»?

25 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Які наслідки ненадання претендентом на посаду, щодо якого проведення спеціальної перевірки є обов’язковим, згоди на її проведення?

26 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

27 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Який із заходів відноситься до зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

28 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Якими актами регулюються відносини, що виникають у сфері запобігання корупції?

29 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Як часто Верховна Рада України повинна проводити парламентські слухання з питань ситуації щодо корупції?

30 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Які відомості обов'язково зазначаються у декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

31 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Хто оцінює правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

32 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

На які дії мають право особи, щодо яких була проведена спеціальна перевірка у разі незгоди із результатами перевірки?

33 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, застосовуються, якщо вказаними особами у встановлений законом строк добровільно такі обставини не усунуто?

34 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

У якому випадку викривач має право на винагороду?

35 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних правопорушень?

36 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

В який термін спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, інші державні органи подають до Національного агентства з питань запобігання корупції інформацію, необхідну для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики?

37 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Що з переліченого забороняється одержувати безоплатно державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування від фізичних, юридичних осіб відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

38 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

За сукупності яких умов конфлікт інтересів врегульовується шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його ухваленні?

39 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

На який орган Законом України «Про запобігання корупції» покладено повноваження щодо ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

40 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

Протягом якого строку суб’єкт декларування зобов’язаний письмово повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття ним або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента?

Ваш результат

Середній бал 62%

0%

Інструкція до тесту:

  • В тесті Вам потрібно дати відповідь на 40 питань;
  • Загальна кількість питань – 106;
  • Питання до тесту щоразу показуються у випадковому порядку;
  • Варіанти відповідей кожного разу перемішуються;
  • Час проходження тестування – не обмежено.

Чим більше разів Ви проходите тест, тим більше питань Ви охопите. Успіхів.

Ваша оцінка: 1 Таке собі2 Можна й краще3 Середнячок4 Добре5 Чудово (1 голосів)
Loading...

Тест на знання Закону України «Про запобігання корупції» містить в базі 106 питань, з яких лише 40 питань буде запропоновано в тесті у випадковому порядку.

Тестування на державну службу

Онлайн тестування на державну службу

Тести по окремим розділам