Тестування кандидатів на посади державної служби

Підготовка до здачі тесту на державну службу.
20

Тестування кандидатів на посади державної служби

1 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

1. На яких принципах здійснюється доступ до публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?

2 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

2. В який строк суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити державного службовця у разі встановлення факту наявності у державного службовця громадянства іноземної держави або набуття державним службовцем громадянства іноземної держави під час проходження державної служби?

3 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

3. Яким державним органом формується і ведеться реєстр адміністративних послуг?

4 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

4. Що таке службова дисципліна відповідно до Закону України «Про державну службу»?

5 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

5. Хто затверджує штатний розпис та кошторис територіальних органів центрального органу виконавчої влади?

6 / 40

Категорія: Конституція України

6. Що є головним обов'язком держави відповідно до Конституції України?

7 / 40

Категорія: Конституція України

7. Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?

8 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

8. Як називається один із принципів державної служби, що гарантує призначення державних службовців безстроково (крім випадків, визначених законом), незалежність персонального складу державної служби від змін політичного керівництва держави та державних органів?

9 / 40

Категорія: Конституція України

9. Хто відповідно до Основного Закону України зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України?

10 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

10. Яких заходів повинен вжити керівник відповідного органу у разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»?

11 / 40

Категорія: Конституція України

11. Якими нормативно-правовими актами в Україні визначається порядок застосування мов?

12 / 40

Категорія: Конституція України

12. Який строк повноважень сільської, селищної, міської ради?

13 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

13. В якому значенні вживається термін «місцевий фінансовий орган» відповідно до Бюджетного кодексу України?

14 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

14. На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою оплачуваною діяльністю?

15 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

15. Як поширюється дія норм законодавства про працю на державних службовців?

16 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

16. Яке право надається особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у випадку наявності у неї сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка?

17 / 40

Категорія: Конституція України

17. Кому відповідно до Конституції України належить право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації?

18 / 40

Категорія: Конституція України

18. Ким призначаються і в який період проводяться позачергові вибори до Верховної Ради України?

19 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

19. До яких посад належать посади членів Кабінету Міністрів України?

20 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

20. Які особи не відносяться до виборних осіб у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?

21 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

21. Вкажіть, з чого складається бюджетне законодавство:

22 / 40

Категорія: Конституція України

22. Хто є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору?

23 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

23. Чого зобов’язані дотримуватись особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання своїх службових повноважень?

24 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

24. Хто затверджує посадові інструкції, де визначаються конкретні права та обов’язки державних службовців?

25 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

25. З яких актів складається законодавство про запобігання та протидію дискримінації?

26 / 40

Категорія: Конституція України

26. За зверненням якого органу Конституційний Суд України надає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту?

27 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

27. Який ранг присвоюється державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби?

28 / 40

Категорія: Конституція України

28. Що є державними символами України?

29 / 40

Категорія: Конституція України

29. Хто розглядає скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора?

30 / 40

Категорія: Конституція України

30. На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні?

31 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

31. У який спосіб оприлюднюється інформація про переможця конкурсу на зайняття посади державної служби?

32 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

32. Після досягнення якого стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки за кожний рік державної служби?

33 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

33. Яким складом ради має бути висловлена недовіра, щоб Президент України згідно з чинним законодавством був зобов'язаний припинити повноваження голови місцевої державної адміністрації?

34 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

34. На що не має права державний службовець відповідно до Закону України «Про державну службу»?

35 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

35. Хто має статус керівника державної служби в центральному органі виконавчої влади (крім міністерства) та у державних органах, посади керівників яких належать до посад державної служби?

36 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

36. Хто проводить конкурс на зайняття посади державної служби категорії «В»?

37 / 40

Категорія: Конституція України

37. Чи можуть бути оскаржені рішення та висновки Конституційного Суду України?

38 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

38. Якого виду відпустка надається державному службовцю на час участі у виборчому процесі?

39 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

39. Що повинен робити державний службовець у разі отримання доручення від працівника патронатної служби?

40 / 40

Категорія: Конституція України

40. В якому випадку достроково припиняються повноваження народного депутата України?

Ваш результат

Середній бал 63%

0%

Інструкція до тесту:

 • В тесті Вам потрібно дати відповідь на 40 питань;
 • Загальна кількість питань – 593;
 • Питання до тесту щоразу показуються у випадковому порядку;
 • Варіанти відповідей кожного разу перемішуються;
 • Час проходження тестування – не обмежено.

Чим більше разів Ви проходите тест, тим більше питань Ви охопите. Успіхів.

Ваша оцінка: 1 Таке собі2 Можна й краще3 Середнячок4 Добре5 Чудово (2 голосів)
Loading...

Проходження тестування

Тест складається з чотирьох основних частин, а саме:

 • І. Конституція України
 • ІІ. Закон України “Про державну службу”
 • ІІІ. Закон України «Про запобігання корупції»
 • ІV. Спеціальне законодавство (закони України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»,
  «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України)

Проведення конкурсів на зайняття посад державної служби всіх категорій передбачає проходження онлайн тестування на сайті Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) згідно переліку тестових питань.

Перед проходженням тесту на сайті НАДС, Ви маєте можливість потренуватись.

Тест складено по питанням затверджених наказом НАДС від 13.08.2017 року №178 (у редакції наказу НАДС від 24.02.2021 року №30-21).