Тестування кандидатів на посади державної служби

Підготовка до здачі тесту на державну службу.
19

Тестування кандидатів на посади державної служби

1 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

1. Що заборонено роботодавцям задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у праці та одержанні винагороди за неї?

2 / 40

Категорія: Конституція України

2. Чи припустима в Україні цензура?

3 / 40

Категорія: Конституція України

3. Яким органом є Рада міністрів Автономної Республіки Крим?

4 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

4. Що відбувається з першим заступником міністра та заступником міністра у разі звільнення міністра?

5 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

5. Який орган відноситься до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом?

6 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

6. Що таке пряма дискримінація згідно із Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?

7 / 40

Категорія: Конституція України

7. Які законопроекти розглядаються Верховною Радою України позачергово?

8 / 40

Категорія: Конституція України

8. До повноважень якої посадової особи належить здійснення керівництва роботою Кабінету Міністрів України?

9 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

9. Ким призначається на посаду Прем’єр-міністр України?

10 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

10. Ким встановлюється Порядок призначення на посади керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади?

11 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

11. Яке із діянь не є дисциплінарним проступком державного службовця?

12 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

12. Який граничний строк надання адміністративної послуги, якщо законом не визначено такий строк?

13 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

13. За якої умови здійснюється переведення державного службовця?

14 / 40

Категорія: Конституція України

14. На кого покладається у разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України?

15 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

15. В якому порядку набирають чинності акти Кабінету Міністрів України з питань державної митної справи?

16 / 40

Категорія: Конституція України

16. Що зобов’язані здійснити органи державної влади, органи місцевого самоврядування у разі надходження до них колективних письмових звернень?

17 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

17. Хто може бути кандидатом на посаду державного секретаря міністерства?

18 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

18. У який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений законом державний орган про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?

19 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

19. Де має право на отримання адміністративної послуги фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець?

20 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

20. Який із заходів відноситься до зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів згідно Закону України «Про запобігання корупції»?

21 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

21. Який орган розглядає та схвалює проект щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики?

22 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

22. Які відомості обов'язково зазначаються у декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

23 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

23. До повноважень якого органу належить здійснення постійного моніторингу виконання закону у сфері захисту викривачів, проведення щорічного аналізу та перегляду державної політики у цій сфері?

24 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

24. Яку відповідальність несуть особи, винні в порушенні вимог законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків?

25 / 40

Категорія: Конституція України

25. Скільки суддів входить до складу Конституційного Суду України?

26 / 40

Категорія: Конституція України

26. На підставі чого може бути заборона страйку?

27 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

27. У якому випадку Президент України припиняє повноваження голови місцевої державної адміністрації?

28 / 40

Категорія: Конституція України

28. В якому випадку Президент України зобов’язаний підписати та офіційно оприлюднити закон протягом десяти днів?

29 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

29. Скільки дисциплінарних стягнень може бути застосовано до державного службовця за кожний дисциплінарний проступок?

30 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

30. Що належить до загальнодержавних податків?

31 / 40

Категорія: Конституція України

31. Перед ким відповідальні при здійсненні своїх повноважень голови місцевих державних адміністрацій?

32 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

32. Ким призначаються на посаду Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України?

33 / 40

Категорія: Конституція України

33. Чи можуть бути оскаржені рішення та висновки Конституційного Суду України?

34 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

34. На яку категорію осіб не поширюються вимоги закону щодо політичної нейтральності?

35 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

35. Коли керівник письмово повідомляє державного службовця про зміну істотних умов служби?

36 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

36. Щодо яких з перелічених видів діяльності діють обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності?

37 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

37. Що таке дискримінація згідно із Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?

38 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

38. Який орган забезпечує оприлюднення інформації про бюджет?

39 / 40

Категорія: Конституція України

39. Яку функцію здійснює прокуратура України?

40 / 40

Категорія: Закон України «Про запобігання корупції»

40. В чиїх інтересах зобов’язані діяти особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, представляючи державу чи територіальну громаду?

Ваш результат

Середній бал 64%

0%

Інструкція до тесту:

 • В тесті Вам потрібно дати відповідь на 40 питань;
 • Загальна кількість питань – 593;
 • Питання до тесту щоразу показуються у випадковому порядку;
 • Варіанти відповідей кожного разу перемішуються;
 • Час проходження тестування – не обмежено.

Чим більше разів Ви проходите тест, тим більше питань Ви охопите. Успіхів.

Ваша оцінка: 1 Таке собі2 Можна й краще3 Середнячок4 Добре5 Чудово (1 голосів)
Loading...

Проходження тестування

Тест складається з чотирьох основних частин, а саме:

 • І. Конституція України
 • ІІ. Закон України “Про державну службу”
 • ІІІ. Закон України «Про запобігання корупції»
 • ІV. Спеціальне законодавство (закони України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»,
  «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України)

Проведення конкурсів на зайняття посад державної служби всіх категорій передбачає проходження онлайн тестування на сайті Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) згідно переліку тестових питань.

Перед проходженням тесту на сайті НАДС, Ви маєте можливість потренуватись.

Тест складено по питанням затверджених наказом НАДС від 13.08.2017 року №178 (у редакції наказу НАДС від 24.02.2021 року №30-21).