Питання на перевірку знання спеціального законодавства

Питання з тесту на знання спеціального законодавства входять до загального переліку питань тестування на державну службу
1

ІV. Спеціальне законодавство

1 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

1. Яким державним органом визначається перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг?

2 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

2. Хто може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України?

3 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

3. У формі якого акту Верховною Радою України приймається рішення з приводу призначення на посаду членів Кабінету Міністрів України?

4 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

4. Що таке дискримінація за ознакою інвалідності?

5 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

5. Хто за наявності підстав, передбачених законодавством, може порушувати питання перед Кабінетом Міністрів України про притягнення до дисциплінарної відповідальності голів районних державних адміністрацій?

6 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

6. В якому разі кандидатура на посаду члена Кабінету Міністрів України вважається відхиленою?

7 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

7. Які органи складають систему центральних органів виконавчої влади?

8 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

8. Що є предметом правового регулювання Закону України «Про адміністративні послуги»?

9 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

9. Що не є стадією бюджетного процесу?

10 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

10. Що є неприпустимим в разі застосування системи соціального страхування, пенсійного забезпечення та соціальної допомоги задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері соціального захисту?

11 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

11. Які з принципів не є принципом Конвенції про права осіб з інвалідністю?

12 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

12. Ким призначаються і звільняються з посади перший заступник та заступники голови обласної державної адміністрації?

13 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

13. На яких принципах здійснюється доступ до публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?

14 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

14. Ким призначаються та звільняються Голова Антимонопольного комітету України, Голова Фонду державного майна України, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України?

15 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

15. Ким призначаються на посаду голови місцевих державних адміністрацій?

16 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

16. Який документ визначає порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання його діяльності, а також визначає порядок розроблення, виконання та моніторингу виконання програмних документів Кабінету Міністрів України?

17 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

17. Хто може бути кандидатом на посаду державного секретаря міністерства?

18 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

18. В якому органі відкривається єдиний казначейський рахунок Державної казначейської служби України?

19 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

19. Хто виконує обов'язки на час відсутності державного секретаря міністерства чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин?

20 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

20. Ким призначаються і звільняються з посади перший заступник та заступники голови районної державної адміністрації?

21 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

21. Що не відноситься до міжбюджетних трансфертів?

22 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

22. Хто затверджує структуру апарату центрального органу виконавчої влади?

23 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

23. Чи мають право особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, на подання звернення, як і громадяни України?

24 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

24. Хто здійснює контроль за представництвом жінок і чоловіків у відповідних виборчих списках політичних партій, виборчих блоках під час висунення кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі?

25 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

25. Яким державним органом визначається перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг?

26 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

26. Хто очолює апарат міністерства?

27 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

27. Що таке дискримінація згідно із Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?

28 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

28. У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового вивчення?

29 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

29. Кому належить право власності на реєстри, інші інформаційні бази, що використовуються для надання адміністративних послуг?

30 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

30. Яким державним органом визначається порядок проведення суб’єктами громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів?

31 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

31. Який граничний строк надання адміністративної послуги, якщо законом не визначено такий строк?

32 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

32. В якому значенні вживається поняття «бюджетний грант» відповідно до Податкового кодексу України?

33 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

33. На які суспільні відносини поширюється дія Закону України «Про адміністративні послуги»?

34 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

34. Яка максимальна кількість членів у Комітеті з прав осіб з інвалідністю?

35 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

35. Протягом якого періоду розпорядник публічної інформації має надати відповідь на запит на інформацію, яка стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи?

36 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

36. В якому випадку особа вважається такою, що відмовилася від посади члена Кабінету Міністрів України?

37 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

37. Ким призначаються на посаду Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України?

38 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

38. Що не відноситься до основних елементів оподаткування?

39 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

39. Яке визначення терміну «Гендерна рівність»?

40 / 40

Категорія: Спеціальне законодавство

40. В якому випадку Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою?

Ваш результат

Середній бал 20%

0%

Інструкція до тесту:

 • В тесті Вам потрібно дати відповідь на 40 питань;
 • Загальна кількість питань – 182;
 • Питання до тесту щоразу показуються у випадковому порядку;
 • Варіанти відповідей кожного разу перемішуються;
 • Час проходження тестування – не обмежено.

Чим більше разів Ви проходите тест, тим більше питань Ви охопите. Успіхів.

Ваша оцінка: 1 Таке собі2 Можна й краще3 Середнячок4 Добре5 Чудово (1 голосів)
Loading...

До переліку питань на перевірку знання спеціального законодавства включені наступні закони України:

 • «Про Кабінет Міністрів України»
 • «Про центральні органи виконавчої влади»
 • «Про адміністративні послуги»
 • «Про місцеві державні адміністрації»
 • «Про звернення громадян»
 • «Про доступ до публічної інформації»
 • «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»
 • «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
 • Конвенції про права осіб з інвалідністю
 • Бюджетного та Податкового кодексів України