Тест на знання Закону України “Про державну службу”

Питання з тесту на знання Закону України "Про державну службу" входять до загального переліку питань тестування на державну службу
0

ІІ. Закон України "Про державну службу"

1 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

1. З дотриманням яких принципів здійснюється державна служба?

2 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

2. В який термін керівник державної служби письмово повідомляє державного службовця про зміну істотних умов служби, крім випадків підвищення заробітної плати?

3 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

3. Ким до проведення конкурсу приймається рішення про віднесення посади державної служби до посад, призначення на які здійснюється з укладанням контракту про проходження державної служби?

4 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

4. Яка тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки державних службовців, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки?

5 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

5. На що не має права державний службовець?

6 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

6. Що вважається зміною істотних умов державної служби?

7 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

7. Кого зобов’язаний повідомити державний службовець, якщо він отримав наказ (розпорядження), доручення від керівника вищого рівня?

8 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

8. Вкажіть, що із переліку відноситься до основних прав державного службовця?

9 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

9. В який строк суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити державного службовця у разі встановлення факту наявності у державного службовця громадянства іноземної держави або набуття державним службовцем громадянства іноземної держави під час проходження державної служби?

10 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

10. Яким чином здійснюється встановлення премій державним службовцям?

11 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

11. У якому випадку державні службовці можуть бути відкликані із щорічної основної або додаткової відпустки?

12 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

12. Як називається один із принципів державної служби, що гарантує призначення державних службовців безстроково (крім випадків, визначених законом), незалежність персонального складу державної служби від змін політичного керівництва держави та державних органів?

13 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

13. Який ранг присвоюється державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби?

14 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

14. Чи допускається відповідно до Закону України «Про державну службу» призначення на посади державної служби без обов’язкового проведення конкурсу?

15 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

15. З якого часу особа, яка вперше займає посаду державної служби, набуває статусу державного службовця?

16 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

16. Якого виду конкурс може проводитись на посади державної служби, пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки?

17 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

17. Як здійснюється вступ громадянина України на державну службу?

18 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

18. В якій формі має бути оформлений наказ (розпорядження) керівника або особи, яка виконує його обов’язки?

19 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

19. У який строк державний службовець має подати скаргу керівнику державної служби у разі порушення наданих йому Законом України «Про державну службу» прав або виникнення перешкод у реалізації таких прав?

20 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

20. Яким актом оформляється рішення про накладення дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження?

21 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

21. Хто затверджує посадові інструкції, де визначаються конкретні права та обов’язки державних службовців?

22 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

22. В якій формі оформлюється доручення керівника або особи, яка виконує його обов’язки?

23 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

23. Ким визначається схема посадових окладів на посадах державної служби?

24 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

24. Який розмір виплати грошової допомоги при наданні щорічної основної оплачуваної відпустки?

25 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

25. За якою з перелічених умов особа не може вступити на державну службу згідно Закону України «Про державну службу»?

26 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

26. Протягом якого періоду проводиться підвищення кваліфікації державних службовців?

27 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

27. Що може вважатися прогулом державного службовця без поважних причин?

28 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

28. Яке визначення терміну «безпосередній керівник» відповідно до Закону України «Про державну службу»?

29 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

29. Хто є керівником державної служби в державному органі?

30 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

30. Яке право належить до майнових прав державних службовців?

31 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

31. Що має зробити керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення?

32 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

32. Які документи подають державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби, які бажають взяти участь у конкурсі?

33 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

33. Що таке професійна компетентність державного службовця?

34 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

34. Який строк має минути після вчинення дисциплінарного проступку, щоб державного службовця не можна було притягнути до дисциплінарної відповідальності?

35 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

35. У яких випадках при призначенні особи на посаду державної служби встановлення випробування є обов’язковим?

36 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

36. Які наслідки має ненадання керівником на вимогу державного службовця письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення?

37 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

37. У якому розмірі встановлюється надбавка за вислугу років на державній службі?

38 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

38. Що зобов’язаний зробити керівник державної служби у разі отримання від державного службовця скарги щодо порушення його права на державну службу?

39 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

39. З яких вимог, згідно Закону України «Про державну службу», складаються вимоги до професійної компетентності державних службовців?

40 / 40

Категорія: Закон України «Про державну службу»

40. Як називається державний орган або посадова особа, яким відповідно до законодавства надано повноваження від імені держави призначати на відповідну посаду державної служби в державному органі та звільняти з такої посади?

Ваш результат

Середній бал 0%

0%

Інструкція до тесту:

  • В тесті Вам потрібно дати відповідь на 40 питань;
  • Загальна кількість питань – 127;
  • Питання до тесту щоразу показуються у випадковому порядку;
  • Варіанти відповідей кожного разу перемішуються;
  • Час проходження тестування – не обмежено.

Чим більше разів Ви проходите тест, тим більше питань Ви охопите. Успіхів.

Ваша оцінка: 1 Таке собі2 Можна й краще3 Середнячок4 Добре5 Чудово (1 голосів)
Loading...

Тестування на державну службу

Онлайн тестування на державну службу

Тести по окремим розділам